KHÓA BÁNH MỲ THÁNG 10/2017

Liên hệ
Mã sản phẩm
Quà tặng

KHÓA BÁNH MỲ ( Từ 9h00-16h00) - Học phí 999.000đ
 NỘI DUNG:
Bánh mỳ chuột
Bánh mỳ sandwich
Croissant
Bánh mỳ Cona Hàn Quốc
 LỊCH HỌC: 
Hà Nội:
Ngày 14/10/2017 ( Thứ 7) 
Ngày 29/10/2017 ( CN) 
Hồ Chí Minh:
Ngày 08/10/2017 ( CN) 
Ngày 28/10/2017 ( Thứ 7) 
HỌC PHÍ: 999K

Sản phẩm mua kèm