KHÓA BÁNH MOUSSSE 1 NGÀY THÁNG 5 (999K)

Liên hệ
Mã sản phẩm
Quà tặng

KHÓA BÁNH MOUSSSE 1 NGÀY THÁNG 5 ( 999K)
NỘI DUNG
Matcha & White Chocolate Mousse
Opera đen
Mousse chanh leo
Mousse Dâu tằm
LỊCH HỌC
Hà Nội
9h ngày 7/5 (CN)
9h ngày 12/5 (Thứ 6)
9h ngày 20/5 (Thứ 7)
Hồ Chí Minh
9h ngày 7/5 ( CN)
9h ngày 21/5 (CN)
HỌC PHÍ: 999K


🌳🌳 CÁCH ĐĂNG KÝ HỌC
🌾 Đăng ký qua tổng đài : 1900 6911 hoặc hotline đào tạo: 0904 556 989.
🌾 Đăng ký tại đây:
1. Link đăng ký các lớp T5/2017 HN: http://bit.ly/DangKyT5HN
2. Link đăng ký các lớp T5/2017 HCM: http://bit.ly/DangKyT5HCM
3. Link đăng ký các lớp Thiếu nhi T5/2017 HN: http://bit.ly/DangKyT5ThieuNhiHN
4. Link đăng ký các lớp Thiếu nhi T5/2017 HCM: http://bit.ly/DangKyT5ThieuNhiHCM
🌾 Đăng ký trực tiếp tại hệ thống BakerLand.

Sản phẩm mua kèm