KHÓA BÁNH GATO CƠ BẢN THÁNG 10/2017

Liên hệ
Mã sản phẩm
Quà tặng

KHÓA BÁNH GATO CƠ BẢN( Từ 9h00 -16h00) - Học phí 999.000đ
 NỘI DUNG: 
Bánh gato Hồng Kông
Bánh gato cuộn cam
Bánh gato Chocolate
Bánh gato lukami
 LỊCH HỌC: 
Hà Nội: 
Ngày 08/10/2017 ( CN) 
Ngày 27/10/2017 ( Thứ 6) 
HCM: Ngày 01/10/2017 ( CN) 
 HỌC PHÍ: 999K

Sản phẩm mua kèm