Khay RR chữ nhật 13x9in

174,000₫
Mã sản phẩm 2105-961
Số lượng sản phẩm: 1
Quà tặng

Tên sản phẩm:Khay RR chữ nhật 13x9in

Nhà sản xuất: Wilton Brand INC

Nước sản xuất: Trung Quốc

TP chất liệu: Thép cán

Hướng dẫn sử dụng: Không có HSD


Sản phẩm mua kèm