KHÓA BÁNH MỲ 01 NGÀY THÁNG 9/2017

Liên hệ
Mã sản phẩm
Quà tặng

NỘI DUNG:

Bánh mỳ dừa lưới

Bánh mỳ sandwich

Croissant

Bánh mỳ Cona Hàn Quốc

LỊCH HỌC: Từ 9h00-17h00

Hà Nội:

Ngày 17/09/2017 ( Thứ 7)

Ngày 30/09/2017 ( Thứ 7)

HCM:

Ngày 10/09/2017 ( Chủ nhật)

Sản phẩm mua kèm