Khay RR chữ nhật 17.25X11.5

411,000₫
Mã sản phẩm 2105-980
Số lượng sản phẩm: 1
Quà tặng

Tên sản phẩm:Khay RR chữ nhật 

Kích thước: 1 x 12 x 19 inches (2.5x30x47.5cm)

Nhà sản xuất: Wilton Brand INC

Nước sản xuất: Trung Quốc

TP chất liệu: Thép cán

Hướng dẫn sử dụng: Không có HSD


Sản phẩm mua kèm