CHUYÊN ĐỀ MACARON THÁNG 9/2017

Liên hệ
Mã sản phẩm
Quà tặng

CHUYÊN ĐỀ MACARON

NỘI DUNG:

Kĩ thuật nấu đường

Các kĩ thuật fold trộn, pha màu

Kĩ thuật nướng bánh

LỊCH HỌC:

Hà Nội:

14h00 ngày 09/09/2017 (Thứ 7)

14h00 ngày 16/09/2017 (Thứ 7)

14h00 ngày 23/09/2017 (Thứ 7)

14h00 ngày 29/09/2017 (Thứ 6)

HCM:

12h00 ngày 07/09/2017 ( Thứ 5)

12h00 ngày 14/09/2017 ( Thứ 5)

12h00 ngày 21/09/2017 ( Thứ 5)

12h00 ngày 28/09/2017 ( Thứ 5)

HỌC PHÍ: 399K

Sản phẩm mua kèm